Polityka prywatności


Informujemy, że inspektorem ochrony danych Novartis Poland Sp. z o.o. jest David Bamberg. Z inspektorem ochrony danych Novartis można się skontaktować pisząc na adres: global.privacy_office@novartis.com

W celu skorzystania z przysługujących Państwu praw związanych
z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem ochrona.danych@novartis.com lub korzystając z informacji kontaktowych dostępnych tutaj.